Nhắm mục tiêu facebook

Tiếng chuông nhà thờ xóm đạo.

Tôi sống ở làng quê yên ả, nơi mà có đầy đủ những nét văn hóa những sự thân thuộc ở bất cứ làng quên Bắc Bộ nào bạn gặp. Nhưng điểm đặc biệt ở quê hương tôi đó là tiếng chuông, tiếng chuông của một xóm đạo công giáo. Nhà thờ xuất hiện trước khi làng tôi hình thành vì vậy có thể nói tiếng chuông nhà thờ cũng có tuổi đời lâu nhất. Continue reading