Nhu cầu trong marketing

Cái gì quan trọng nhất khi làm Marketing? Ngày trước…