Nhu cầu trong marketing

Cái gì quan trọng nhất khi làm Marketing?

xác định nhu cầu trong marketing

Ngày trước ở trường kinh tế mình cũng học nhiều môn trong đó môn về marketing, 1 thầy (Không nhớ tên nữa frown emoticon ) rất nhấn mạnh đến chữ NHU CẦU cả một cái kỳ học đấy thầy chỉ nhắc đến nhu cầu, giải thích cho sinh viên biết nhu cầu là gì, nhu cầu quan trọng như thế nào đối với marketing….. Biết được nhu cầu khách hàng thì “Cuộc sống nở hoa” còn không biết được nhu cầu khách hàng là gì thì “cuộc đời tăm tối”. Thầy cũng có nói rất kỹ là nhu cầu là xương sống của marketing. Nếu bán hàng lấy sản phẩm làm gốc thì marketing lấy nhu cầu làm gốc…. Đi học nghe là thế thôi chứ mình cũng chẳng hiểu gì đâu chỉ “tại” thầy nhắc đi nhắc lại nhiều quá nên nhớ và không quên được.
Nhưng đến lúc đi làm rồi mới thấm mới biết được là nếu đánh được đúng nhu cầu của khách hàng thì tất cả mọi việc đơn giản hơn rất nhiều. Cũng giống như “Cave” ấy khi mà làm khách hàng “Sướng” thì tiền “Bo” không thiếu thậm chí còn có khách quen không lo ế hàng. Nhưng nếu đã không làm khách hàng “sướng” thì tiền cũng không có không khéo gặp phải khách hàng côn đồ không thỏa mãn nhu cầu của nó còn bị nó hành hạ cho khổ. Marketer cũng giống như “cave” vậy cũng phải biết xác định nhu cầu trong marketing là gì?
….Nói đến đoạn Cave quên bố nó mình định nói gì nữa rồi? Thôi đi ngủ cho tay to vậy