Đã có lúc…Đã từng…Và sẽ…

Ừa lâu rồi cũng không viết cái gì nhân cái sự “rảnh” nhân cái sự “chán” thì cũng luyện lại tay, lâu lâu phải quay tay một cái không sinh khí dồn nén nó lại lòi hết ra ngoài.

Đang phân vân không biết nên viết về cái gì, có 1 recommend là anh hãy viết về công việc đi vì suốt ngày anh đi làm mà. Chứ anh viết về gia đình về chuyện tình cảm thì nó chả khác gì mấy năm trước đâu.

Công việc thì nên viết gì giờ nhỉ? Ờ 24 tuổi vẫn đang có những bước tiến rất chậm về tương lai với những cái “nghèo bền vững” của sự nghiệp. Chỉ biết rằng thời gian qua mình đã có nhiều trải nghiệm mới:

Đã có lúc…

Continue reading