Tuổi Trẻ Này Đáng Giá Bao Nhiêu?

Hôm nay của bạn ra sao? Lại một ngày trôi…