My Photo – Her Photo

“Loving can hurt, loving can hurt sometimes

But it’s the only thing that I know

When it gets hard, you know it can get hard sometimes

It is the only thing makes us feel alive”

A song and my memorable thing?

I have a habit that hearing music from the Spotify when I run. I hear about many kinds of music. However, only some singers I actually want to listen to their songs. Vietnamese singers, I can name some people like Den Vau, My Tam, Le Cat Trong Ly… Besides local music, I also hear music from international singers I really like hearing Alan Walker, Charlie Puth so on, especially, Ed Sheeran.

Last Saturday, when I was running on my road like every Saturday (I often get up at 4.00 am on Saturday do run). And then my phone played an Ed sheeran’s song “Photograph”. I already heard this song a thousand times before but that day I had a strong feeling about it. An only simple thing, It related to my story about a photo I always brought with me everywhere and every time.

What is the photo? Why is it special?

A few months after I decided to leave her, I deleted everything about her on my phone, my laptop as well as everywhere I could delete. I know, there are some places I am not able to delete that are in my heart and in my mind. So, Before I deleted every digital thing, I had printed the photo of her that the thing I mentioned above. That photo was extremely special because It was the sole physical thing about her I still kept. And not only that, that photo I had took far away and behind her. I knew It was very easy for me to pick her photo from her Facebook or other sources. But I wanted to keep the photo that was taken by me. It was the sad photo like my love and my story. Honestly, I had never a chance to take a photo in front of her. That photo I took behind her as my love, I only stood behind and far away from her.

After I had printed that photo, I put it in my wallet and I often brought and saw it for a long time alongside her photo in my heart. It made me miss her so much. And then, one day I forgot my wallet in my pocket. I threw my trousers into the water. Three hours after, I found my wallet…”Oh shitttt”. I remembered the wrong thing then I picked my wallet from water. The first thing, I tried to find was the photo. Unfortunately, It was broken like my heart…

I Miss You Every Single Day

Hai Chữ Yêu Thương

Rất muốn được nói lời yêu thương đến người con gái mình nhớ mong mỗi ngày. Tối qua trong lúc viết những lời thơ về nhân gian mình nghĩ đến hai chữ yêu thương. Rồi trầm ngâm mình nghĩ…

   Trong quãng đời mình đã trải qua, mình đã yêu thương hay đúng ra là đã yêu và đã tổn thương rất nhiều. Nếu may mắn bạn gặp được người bạn yêu, người đó cũng yêu và thương bạn thật lòng, dành tình cảm cho bạn và quan tâm bạn mỗi ngày. Nhưng nếu không may, như mình chẳng hạn điều đó đồng nghĩa nếu bạn chấp nhận yêu một ai đó thì chấp nhận sẽ bị tổn thương dù ít hay nhiều.

Yêu rồi Thương thứ mà cực kỳ khủng khiếp. Khi bắt đầu yêu cô ấy, mình cũng đã xác định sẽ tổn bị tổn thương phần nào. Mặc dù mình cũng đã trải qua những cơn đau trong quá khứ. Nhưng đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất với mình tính đến giờ. Mình cố rời cô ấy, thật nhanh thật bất ngờ vì mình nghĩ nếu tiếp tục thì nó sẽ không chỉ là “thương” nữa.

Vết thương nào thì cũng đau, bạn có thể không đau khi bị thương không? Và một điều chắc chắn là nỗi đau thể xác thì sẽ không bao giờ bằng nỗi đau từ trong tim đi ra.

    ………Thế gian này tình cảm là chi

    Biết là yêu sẽ nhận thương đau

    Vậy tại sao cố đau để yêu?…..