Chiếc đèn ông sao ngẫu hứng – Kèm hợp âm

Ừa thì lý do vì đây là bài đầu tiên…