Site Loader

Anh Nhớ Em!!

Anh Nhớ Em, Anh Yêu Em và Tim Anh Đau Nhiều Lắm

Anh Nhớ Em, Anh Yêu Em và Tim Anh Đau Nhiều Lắm

Anh Nhớ Em, Anh Yêu Em và Tim Anh Đau Nhiều Lắm

Anh Nhớ Em, Anh Yêu Em và Tim Anh Đau Nhiều Lắm

Anh Nhớ Em, Anh Yêu Em và Tim Anh Đau Nhiều Lắm

Anh Nhớ Em, Anh Yêu Em và Tim Anh Đau Nhiều Lắm

Anh Nhớ Em, Anh Yêu Em và Tim Anh Đau Nhiều Lắm

Anh Nhớ Em, Anh Yêu Em và Tim Anh Đau Nhiều Lắm

Anh Nhớ Em, Anh Yêu Em và Tim Anh Đau Nhiều Lắm

Anh Nhớ Em, Anh Yêu Em và Tim Anh Đau Nhiều Lắm

Anh Nhớ Em, Anh Yêu Em và Tim Anh Đau Nhiều Lắm

Anh Nhớ Em, Anh Yêu Em và Tim Anh Đau Nhiều Lắm

Anh Nhớ Em, Anh Yêu Em và Tim Anh Đau Nhiều Lắm

Anh Nhớ Em, Anh Yêu Em và Tim Anh Đau Nhiều Lắm

Anh Nhớ Em, Anh Yêu Em và Tim Anh Đau Nhiều Lắm

Hình bóng em cứ mãi quẩn quanh trong anh, nụ cười của em, khuôn mặt lạnh lùng của em…Anh nhớ, anh thật sự rất nhớ. Anh không chịu được rồi lại nhắn tin mất. 🙁

Tạ Đình Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *