Cuộc Trò Truyện Giữa Lý Trí và Tình Cảm

Lý Trí: Minh tại sao mầy cứ buồn cứ khóc hoài vậy?

Tình Cảm: Vì tao nhớ cô ấy vì tao yêu cô ấy và vì tao lúc nào cũng nhớ đến cô ấy. Mầy lúc nào cũng biết tao mà, tao đã cố để không buồn tao đã cố để không khóc nhưng tao không làm được.

Lý Trí: Mầy luôn hỏi người khác những cái mầy làm hay người ta làm có đáng không? Vậy như mầy bây giờ có đáng ko?

Tình Cảm: Đáng cái gì? Với tao cô ấy là vô giá, tình cảm của tao với cô ấy không phải là thứ để đong đếm.

Lý Trí: Mầy sẽ như này đến bao giờ nữa Minh, mầy có biết nhiều lúc nhìn mầy tao thấy tội lắm không? Lầm lũi, nhiều khi đi dưới trời mưa tao cũng ko biết đâu là nước mưa hay nước mắt mầy nữa.

Tình Cảm: Tao không biết tao sẽ như này đến bao giờ nữa có thể 1 năm có thể 2 năm có thể sẽ mãi mãi. Có những vết thương sẽ khỏi theo thời gian nhưng cũng có vết thương sẽ không bao giờ lành.

Lý Trí: Mầy biết hậu quả của những vết thương lâu lành hay ko bao giờ khỏi là gì chứ? Mầy có thể hứa với tao một câu được không? Nếu sau này vết thương trong lòng mầy có lành một chút đừng nghĩ đến người ta nữa. Và tốt nhất mầy đừng yêu ai nữa được không?

Tình Cảm: Ừa tao sẽ không yêu ai nữa kể cả có lành hay không… À ta vẫn chỉ yêu mình cô ấy.

Lý Trí: ?????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *