Site Loader

Buồn – Nhớ – Yêu – Đau => Không được viết gì nữa. Thề đi Minh, chôn giữ tất cả trong lòng đi Minh. Hãy để nó dang dở như chính bài viết này….

Tạ Đình Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *