Một Bài Thơ Trong Rất Nhiều Bài Thơ Khi Anh Nhớ Em

Ừa…Tao sẽ cố không viết gì nữa…Sẽ Cố…Sẽ

Nhân Gian Kia Hoa Nở Rồi Tàn

Hồng Trần Này Người Đến Rồi Đi

Nếu Là Hoa Không Nguyện Vĩnh Cửu

Chỉ Ước Mong Được Lâu Bền Hương Sắc

Nếu Gặp Người Không Nguyện Có Ý

Chỉ Thầm Mong Thấu Hiểu Chân Tình.

One thought on “Một Bài Thơ Trong Rất Nhiều Bài Thơ Khi Anh Nhớ Em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *