Tiếng chuông nhà thờ xóm đạo.

Tôi sống ở làng quê yên ả, nơi mà có…